Voorraad Uitverkoop | Twee Keer Zoveel Aanbiedingen Toegevoegd

Privacybeleid

Wij zijn verplicht om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen. Dit beleid verklaart hoe wij uw persoonlijke informatie zullen verwerken.

(1) Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de volgende soort persoonlijke gegevens:

(a) Informatie betreffende uw bezoeken aan ons en het gebruik van Parfum-Klik.nl;

(b) Informatie over enige transacties die tussen u en ons wordt uitgevoerd op of in relatie met Parfum-Klik.nl, waaronder informatie betreffende enige aankopen van onze goederen of services;

(c) Informatie die u ons verstrekt met als doel u te registreren bij ons en/of het aanmelden voor kennisgevingen per e-mail van Parfum-Klik.nl.

(2) Informatie over Parfum-Klik.nl-bezoeken

Wij kunnen informatie verzamelen over uw computer en uw bezoeken aan onze website, zoals uw IP-adres, geografische locatie, browsertype, referentiebron, duur van uw bezoek en aantal paginaweergaven. Wij kunnen deze informatie gebruiken voor het beheer van deze website om de bruikbaarheid van de website te verbeteren en voor marketingdoeleinden.

Wij gebruiken cookies op deze website. Een cookie is een tekstbestand die door een webserver wordt verzonden naar een webbrowser en door de browser wordt opgeslagen. Het tekstbestand wordt vervolgens telkens naar de server teruggezonden als een pagina vanaf de server wordt opgevraagd. Hierdoor kan de webserver de webbrowser identificeren en traceren.

Wij kunnen een cookie verzenden die door uw browser op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Wij kunnen de informatie die wij van de cookie ontvangen gebruiken voor het beheer van deze website om de bruikbaarheid van de website te verbeteren en voor marketingdoeleinden. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om uw computer te herkennen als u onze website bezoekt en om onze website voor u te personaliseren.

In de meeste browsers kunt u het accepteren van cookies uitschakelen. (In Internet Explorer kunt u bijv. alle cookies weigeren door te klikken op "Extra", "Internetopties'', "Privacy" en het selecteren van "Alle cookies blokkeren" met gebruik van de schuifregelaar). Dit zal echter een negatief effect geven op de bruikbaarheid van een groot aantal websites.

(3) Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens die op Parfum-Klik.nl worden verstrekt, worden gebruikt voor de doeleinden zoals gespecificeerd in dit privacybeleid of in relevante onderdelen van de website.

Naast het gebruik zoals verder in dit privacybeleid wordt vermeld, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

(a) Uw browse-ervaring te verbeteren door de website te personaliseren;

(b) U informatie te verzenden (anders dan marketingberichten) waarvan wij van mening zijn dat dit voor u interessant kan zijn, per post of per mail of gelijksoortige technologie;

(c) U marketingberichten te versturen die gerelateerd zijn aan ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden, die wellicht voor u interessant zijn, per post of indien u dit hebt aangegeven, per mail of gelijksoortige technologie. Als u de mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen om u af te melden.

(d) Overige bedrijven van statistische informatie te voorzien over onze gebruikers - deze informatie zal echter niet worden gebruikt om enige individuele gebruiker te identificeren;

Wij zullen zonder uw toestemming uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor directe marketingdoeleinden.

Wij kunnen via onze reviewpartner TradeDoubler contact met u opnemen nadat u een aanschaf op onze website hebt afgerond om uw feedback te ontvangen.

(4) Overige bekendmakingen

Naast de bekendmakingen die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn opgenomen, kunnen wij informatie over u bekendmaken:

(a) Als dit wettelijk wordt vereist;

(b) In combinatie met enige (toekomstige) juridische handelswijzen;

(c) Om onze juridische rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen in het kader van fraudepreventie en het minimaliseren van kredietrisico's);

(d) Aan de koper of verkoper (of toekomstige koper of verkoper) van enig bedrijf of actief dat wij (of van plan zijn te) verkopen of kopen.

Met uitzondering van de bekendmakingen zoals in dit privacybeleid is opgenomen, zal geen informatie over u aan derden worden verstrekt.

(5) Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Wij zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, onjuist gebruik of veranderen van uw persoonlijke informatie te voorkomen. Uiteraard zijn gegevensoverdrachten via internet inherent onveilig waardoor wij niet garant kunnen staan voor de veiligheid van de gegevens die via internet worden verzonden.

Alle elektronische credit- of debit card-transacties worden uitgevoerd via de uiterst veilige Braintree of Paypal.

(6) Veranderingen in beleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd-tot-tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te plaatsen. U moet deze pagina regelmatig raadplegen teneinde te waarborgen dat u akkoord gaat met enige wijzigingen.

Wij kunnen u ook per e-mail op de hoogte stellen van enige wijzigingen aan ons privacybeleid.

(7) Contact

Mocht u enige vragen hebben over dit privacybeleid of het verwerken van uw persoonlijke gegevens, kunt u ons een e-mail sturen naar info@Parfum-Klik.nl of per post naar Parfum Klik, Unit 22, Guinness Road Trading Estate, Guinness Road, Manchester, M17 1SB, United Kingdom.